Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Snack & Coffee page 1

Snack & Coffee Magazine

Tο μεγάλο βήμα έγινε στην περιοχή του Ζωγράφου το 2019, όταν το πρώτο KAFO άνοιξε τις πύλες του. "Οικογενειακά, δρα­στηριοποιούμαστε στο εμπόριο καφέ και η επιλογή για να ανοίξουμε το κατάστημα ήρθε συνειδητά, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε ένα επι­χειρηματικό μοντέλο με ευελιξία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που να απαντά στις σύγχρονες προ­κλήσεις και τις πιέσεις που δέχονται τα ανεξάρτητα καταστήματα, αλλά και οι αλυσίδες. Δεν θελήσα­με να μείνουμε στο ένα, αλλά να δημιουργήσουμε ένα Coffee brand. Να συνδυάσουμε τη γνώση, την εμπειρία και τα εργαλεία ανάπτυξης που έχουμε και να δημιουργήσουμε το απαραίτητο οικοσύστημα υποστήριξης που θα αξιοποιήσει την πρόταση που φέρνει το KAFO. Με λίγα λόγια, Θελήσαμε να απα­ντήσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σήμερα" επισημαίνουν τα μέλη της ηγετικής ομάδας του Kafo.

Από το παρελθόν στο παρόν

"Η εμπειρία μας, μας δίνει τη δυνατότητα να βλέ­πουμε έγκαιρα τις νέες τάσεις και αλλαγές στην αγορά, καθώς και στις καταναλωτικές συνήθειες. Επίσης, γνωρίζουμε τις προκλήσεις για την επίτευξη κερδοφορίας σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέ­λου για τους επιχειρηματίες στο χώρο. Είμαστε η τρίτη γενιά μιας οικογένειας που μεγάλωσε μέσα στην αγορά του καφέ. Οι γονείς μας ασχολήθηκαν ενεργά με το εμπόριό του, οπότε και για εμάς η μετάβαση από αυτό στην προσφορά προϊόντος στον τελικό καταναλωτή ήταν το επόμενο λογικό βήμα. Ετσι, σχεδιάσαμε το Kafo coffe & More ως μία franchise πρόταση, προσιτή, ευέλικτη που απαντά στον καταναλωτή και στον franchisee" σημειώνει η ομάδα του KAFO. "Ετσι, αποφάσισαν συνειδητά να περιμένουν για τη δημιουργία νέων καταστη­μάτων μέχρι να δοκιμαστούν πρώτα στην αγορά του Ζωγράφου. Η κερδοφορία του franchisee δια­σφαλίζεται μέσω της επιλογής format, εύρους και βάθους προϊοντικού μείγματος ανάλογα τα ιδιαί­τερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Στο εν λόγω διάστημα έκαναν προσεκτικά και την επιλογή του πρώτου franchisee, με το δεύτερο κατάστημα KAFO να ανοίγει πρόσφατα στον Πει­ραιά, ενώ στα πλάνο υπάρχουν κι άλλα το 2022.

Παροχές που "κερδίζουν" συμμάχους

Τα Kafo Coffee & More φροντίζουν οι franchisees να είναι υpdated ως προς τις εξελίξεις της αγοράς, να βλέπουν τις εναλλακτικές και να βελτιώνονται στα­θερά. Από την πρώτη στιγμή σκοπός της επιχείρησης ήταν και παραμένει η σωστή συνεργασία με τον υπο­ψήφιο franchisee σε κάθε βήμα. Έτσι, υπάρχει από την αρχή μια εκπαιδευτική δομή που σκοπό έχει να "βάλει στη δουλειά" τον franchisee, ακόμα κι αν δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. "Εγώ, όταν προσέγγισα την ομάδα του KAFO, δεν ήξερα τίποτα από καφέ για­τί προέρχομαι από τον χώρο του αθλητισμού. Εκεί έμαθα ότι η προσωπική προσπάθεια μετράει για να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος. Αυτό συζητήσαμε και από εκεί και πέρα ήταν δίπλα μου, μου έλυσαν κάθε απορία, ώστε να μεταμορφωθώ σε αυτό που είμαι σήμερα και κρίνοντας από τα πρώτα αποτελέσματα, νιώθω σίγουρος ότι θα πάει καλά" υπογραμμίζει ο πρώτος franchisee του KAFO στον Πειραιά, Κωνστα­ντίνος Μπριλάκης. Επιπρόσθετα η εκπαίδευση είναι συνεχής και δεν παύει στην έναρξη της επιχείρησης. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού υιοθετεί προσέγ­γιση χαμηλού κόστους και άμεσης εφαρμογής ώστε υφιστάμενες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα αντα­γωνιστικά πλεονεκτήματα του franchise.

 

Ετικέτες

Post Gallery